Translate

dijous, 4 de febrer de 2016

Continguts Taller ILP

Introducció 

Llei 24 /2015, de 29 de Juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Publicada al DOGC el 5 d'Agost 2015, en vigor des de el 6 d'agost.

  • Mecanismes que atorguin una segona oportunitat per a les persones sobreendeutades i deutores de bona fe  
  • Cap desnonament per a les families en execució hipotecaria 
  • Lloguer social per a les families en execució hipotecària 
  • Creació de parc public de lloguer 
  • Acces garantit a subministraments bàsics 
  • Cap tall de llum, aigua o gas 


la importància de pensar, tenir idees i agafar la teva vida "amb les dues mans" Marees i Confiança la Segona Oportunitat Llei 24/2015 

Taller ILP : Llei 24 /2015, de 29 de Juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la po...Llei 24/2015 un facilitador per Re Emprendre
Llei 24/2015 la oportunitat de sortir del esvoranc emocional creixent en que estan immerses les families ,  les dones i homes desocupats , joves i grans ocupats en treballs espam , autònoms , profesionals , comerciants i propietaris., directius i encarregats en les PIMES


la pedra de David Llei 24 /2015, de 29 de Juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la po...Doncs és complicat
però sempre hi anem de cap,
el repte esta servit
però sempre guanya l'esperit.

Els qui estimem la muntanya
sempre trobem la manera
de justificar l'esforç i el patir
per aconseguir el nostre cim

David, El Montseny '97


Els canvis que demana la crisi "instal·lada"  lluiten amb creences, hàbits i expectatives,   barreres invisibles pero reals  que frenen els individus  a desencadenar el seu potencial Obre Propostes per la Vall D'Aro

 Llei 24 /2015, de 29 de Juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la po... Publicada al DOGC el 5 d'Agost 2015, en vigor des de el 6 d'agost.


  • Mecanismes que atorguin una segona oportunitat per a les persones sobreendeutades i deutores de bona fe  Cap desnonament per a les families en execució hipotecaria   Lloguer social per a les families en execució hipotecària   Creació de parc public de lloguer   Acces garantit a subministraments bàsics   Cap tall de llum, aigua o gas 


Taller ILP : Continguts Taller ILP: Introducció  Llei 24 /2015, de 29 de Juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la po...

Complicitats positives per Re EmprendreEl Icio Re Activa per la Qualitat del treball i el treball de qualitat